Osaaminen ja organisaatiot murroksessa

Elämme exponentiaalisen muutoksen aikaa. Jokaisen yrityksen ja yhteisön on mietittävä tulevaisuuden kilpailutekijänsä omista lähtökohdistaan.

Parhaiden käytäntöjen siirtäminen ei toimi yrityksestä toiseen suoraan; yritykset ovat yksilöllisiä  organisaatiokulttuuriltaan, business ambitioiltaan sekä elinkaaren vaiheeltaan.

Organisaation ketteryys ja muutoksissa toipuminen, resilienssi, perustuu henkilöstön osaamiseen.