Koulutus- ja valmennus

Johtaminen ja esimiestyö
 • Johtamisjärjestelmän ja organisaatiokulttuurin muotoilu
 • Kasvuun johtaminen – Exponential Leadership
 • Vuorovaikutuksen kehittäminen; Everything DiSC® vuorovaikutus – ja työyhteisöprofiilit
 • Johtoryhmien kehittäminen; WOL DiSC® johtajuusprofiilit – vertailu parhaisiin johtamiskäytäntöihin
 • Asiantuntijatiimin johtaminen
 • Uuden tiimin perustaminen
 • Esimies suorituksen johtajana
 • Esimies osaamisen johtajana
 • Lähiesimiestyön perusteet
 • Haastavat esimiestilanteet
 • Muutoksen johtaminen ja työyhteisön sitouttaminen muutokseen
 • Hajautetun- ja etätiimin johtamiskäytännöt
 • Jaettu johtajuus/ itseohjautuvat tiimit
 • Visio, strategian luonti ja sen jalkauttaminen
 • Suorituksen johtaminen – talent to value käytännöt
 • Uudet kehityskeskustelukäytännöt
 • Uutta; miten luodaan tuloksille omistautunut toimintakulttuuri
Kansainvälinen johtaminen
 • Globaalin tiimin/ organisaation johtamisen erityispiirteet
 • Globaalin organisaation suunnittelu ja integrointi
 • Kansainvälistymisen vaiheet
 • Monimuotoisuuden johtaminen
 • Kulttuurien väliset erot – Hofsteden 6 -dimensiota
Henkilöstöjohtaminen
 • Strateginen HR
 • Liiketoimintalähtöinen osaamisen kehittämisstrategia
 • Talent management
 • Suorituksen johtaminen
 • Potentiaalisuuden tunnistaminen
 • Johtamisen kehittämismallit
 • Ilmapiirikartoituksen käsittely organisaatiossa
 • Asiakaskokemuksen johtaminen henkilöstötyössä
 • Onnistunut  muutos ja transformaatio
 • Accountability -itsensä johtaminen  ja aloitteellisen vastuunoton kulttuuri
 • Organisaatiokulttuurin muutos
 • Organisaatiosuunnittelu
 • Osaamisen kehittämisen keinot 70-20-10
 • Koulutuksen vaikuttavuus
 • Henkilöstökoulutuksen organisointi
 • Tavoitteellinen henkilöstö- ja koulutussuunnittelu
 • Koulutusohjelman rakentaminen ja arviointi
 • Mentorointiprosessi
Itsensä johtaminen
 • Itsensä tunteminen, persoonallisuustyypit
 • Everything DiSC® vuorovaikutus- ja työyhteisöprofiilit – tunne itsesi
 • MBTI -profiili – luontaiset taipumukset
 • Urasuunnittelu- uraportfolion rakentaminen
 • Osaamiskartan luominen
 • Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekeminen
 • Minä – tehokas tiimin jäsen – henkilökohtainen vastuunotto
 • Minä oppijana, oppimistyylit
 Yrittäjä
 • Organisaation kehittämisprojektin vetäminen
 • Muutosjohtaminen omistajavaihdoksen yhteydessä
 • Tulevaisuuden osaamiskartan luominen yritykselle
 • Johtamisen kehittämisen kartoitus
 • Asiakaskokemuksen johtaminen palveluliiketoiminnassa
 • Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen

 

Yhdistelläänkö näistä teemoista teille sopiva kokonaisuus? Ota yhteyttä