Organisaation ja johtamisen kehittäminen ja muotoilu

Organisaation kehittäminen ja muotoilu ovat kasvuun johtamisen edellytys

Osaamisesta joustavuutta

Erityisesti organisaatiota halutaan kehittää silloin, kun halutaan kasvaa. Kasvu voi edellyttää organisaation rakenteellista uudistamista ja operatiivisen toimintamallin; roolien ja vastuiden määrittelyä. Kasvu tarkoittaa muutosta – muutosta nykyisessä kulttuurissa ja toimintatavoissa. Nykyinen kulttuuri tuottaa nykyiset tulokset.

Organisaation kehittäminen lähtee liikkeelle toimintaympäristön, organisaatiokulttuurin ja johtamisjärjestelmän tehokkuuden ja tuottavuuden kartoituksesta. Kartoitusta seuraavat kehittämiskohteiden priorisointi, toimenpiteiden suunnittelu, kehittäminen ja  käytäntöön vienti.

Kehittämispalvelun tuotokset voivat liittyä  organisaation positiivisen oppimiskulttuurin luomiseen, itseohjautuvuuden lisäämiseen, johtamiskulttuurin  ja lähijohtajuuden kehittämiseen, rakenteelliseen uudistamiseen ja tiimien toiminnan selkiinnyttämiseen, tulosten, tuottavuuden ja tehokkuuden kasvattamiseen, avoimempaan vuorovaikutukseen tai henkilöstöjohtamiskäytäntöjen ja organisaatiokulttuurin uudistamiseen kuten henkilöstökokemuksen ja  asiakaskokemuksen yhdistämiseen.

Millaiset kasvutavoitteet teillä on ja oletteko jo tunnistaneet esteet ja hidasteet? Ota rohkeasti yhteyttä.