Osaamisen ja talentin kehittäminen

Osaamisen ja talentin kehittämisohjelmassa työnkulku koostuu pääpiirteittäin yllä kuvatuista vaiheista.

Erityistä työskentelytavassa on se, että tunnistamme ja ratkaisemme juuri niitä osaamiseen tai organisaatioon liittyviä haasteita, joita teillä on juuri nyt tai  varmistamme sen, että kehittyminen jatkuu pitkällä aikavälillä strategian mukaisesti.

Tuloksena syntyy selkeä kuva asiakkaan  avainosaamisalueista,  kohdennettu kehittämissuunnitelma ja toimenpiteet halutun osaamistason saavuttamiseksi sekä kehitystoimenpiteet ja seuranta.

Yhteinen päämäärä ja osallistavat työskentelytavat innostavat työyhteisöä yhteisen päämäärän saavuttamisessa ja lisäävät kestävän johtamisen kulttuuria.

Ota yhteyttä ja kerro millaisia haasteita teillä on osaamisen kehittämisen suhteen?