PALVELUT

AUTAN ASIAKKAITA katsomaan tulevaisuutta

Johtamisen näkökulmasta

 • Millaisia johtamis- ja osaamisriskejä liittyy yrityksen toimintaan ja strategian johtamiseen?
 • Millainen on yrityksen johtamiskulttuuri ja missä ovat sen suurimmat haasteet? Onko moderni johtaminen mahdollista?
 • Miten rakennetaan 70-20-10 oppimisratkaisut johtamistaitojen kehittämiseksi?
 • Miten organisaation kyvykkyyttä ja osaamista kehittämällä lisätään tuloksellisuutta ja joustavuutta?
 • Miten rakennetaan osaamisen johtamisen strategia tai tehdään strategia johdettavaksi?

Organisaation näkökulmasta

 • Millainen on yrityksen toimintakulttuuri? Vastaako se modernin johtamisen haasteeseen?  Miten yrityskulttuuri muutetaan vastaamaan uutta visiota?
 • Millaisia johtamisen ja henkilöstöjohtamisen malleja tarvitaan tukemaan haluttua yrityskulttuuria?
 • Miten tunnistetaan ja kehitetään organisaation  osaamista ja potentiaalia?

Yksilön näkökulma

 • Miten tuetaan henkilökohtaista urasuunnittelua ja kehittymistä?
 • Miten tunnistetaan, kehitetään ja hyödynnetään yksilön osaamista ja potentiaalia?
 • Miten lisätään itsensä johtamista, vastuunottoa, sitoutumista ja tuloksellisuutta?